Dokumenty

 

Wniosek o przyjęcie na studia

·          Rejestracja na stronie www pod adresem https://irk.pw.edu.pl/pl/auth/register/
oraz przesłanie podpisanego wygenerowanego poprzez stronę formularza/wniosku o przyjęcie na studia

·          

Regulaminy

·         Regulamin Studiów

·         Regulamin Studiów Podyplomowych

·          Status Politechniki Warszawskiej

·          Zasady pobierania opłat

·          Wysokości opłat

 

 

Prace dyplomowe

·         Strona tytułowa pracy dyplomowej

·         Zalecenia co do formy pracy dyplomowej

·          Oświadczenie autora pracy dyplomowej