Oplaty za studia

 

Zasady odplatnosci i terminy oplat za studia podyplomowe Eksploatacja i Utrzymanie Drog realizowane od 2022 roku (8 edycja):

 

Pobierane beda nastepujace oplaty:

 

1.      Za studia w wysokosci 8870 zl.

Oplate nalezy wniesc po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na studia:

jednorazowo za cale studia w wysokosci 8870 zl. w terminie do 08.10.2022 r.

 

lub

 

semestralnie w dwoch ratach:
- wplata za semestr 1 w wysokosci 4435 zl. do 08.10.2022 r.
- wplata za semestr 2 w wysokosci 4435 zl. do 10.02.2023 r.

 

2.      Wplat nalezy dokonywac przelewem na konto bankowe:

Numer konta zostanie podany osobom zakwalifikowanym na Studia Podyplomowe

w opisie nalezy podac:

Imie i nazwisko wplacajacego,

SP Eksploatacja i Utrzymanie Drog

semestr, za ktory wnoszona jest oplata (sem1 i/lub sem2)

Rok akademicki (2022)

 

3.      Kserokopie dowodow wplat nalezy skladac w sekretariacie studiow:

- w przypadku I wplaty po otrzymaniu zawiadomienia o zakwalifikowaniu na studia najpozniej do 08.10.2022 r.

- II wplate na pierwszym zjezdzie rozpoczynajacym semestr 2.