Program Studiow

 

Program Studiow sklada sie z 15 przedmiotow

 

1.      Administracji drogowej

2.      Systemow referencyjnych i ewidencji drog

3.      Projektowania drog

4.      Budowy drog

5.      Diagnostyki nawierzchni drogowej

6.      Projektowania wzmocnien nawierzchni drogowych

7.      Technologii wzmocnien i remontow nawierzchni drogowych

8.      Utrzymanie biezace drog

9.      Zarzadzania ruchem drogowym

10.  Systemow zarzadzania drogami

11.  Diagnostyki i utrzymania obiektow mostowych

12.  Wyposazenia drog i jego utrzymania

13.  Przepisow prawnych w przygotowaniu i realizacji inwestycji drogowych

14.  Efektywnosci ekonomicznej przedsiewziec drogowych

15.  Realizacji pracy dyplomowej w ramach Seminarium dyplomowego.

 

Na kazdym zjezdzie studenci otrzymywac beda materialy wykladowe.

 

Warunki ukonczenie studiow:

- udzial w zajeciach,

- uzyskanie ocen pozytywnych ze wszystkich egzaminow,

- zlozenie pozytywnie ocenionej pracy koncowej,

- uzyskanie pozytywnej oceny z obrony pracy koncowej przed komisja egzaminacyjna.