Rekrutacja

 

Rekrutacja przedluzona do dnia 15.10.2022

Sa jeszcze ostatnie wolne miejsca

na 8 edycje studiow podyplomowych

Eksploatacja i Utrzymanie Drog

 

 

Studia rozpoczynaja sie w dniu 21.10.2022

 

 

Zapraszamy !

 

Na Studiach Podyplomowych moga ksztalcic sie osoby z wyksztalceniem wyzszym, posiadajace dyplom licencjata, inzyniera, magistra, magistra inzyniera lub rownorzedny

Studia przeznaczone sa przede wszystkim dla absolwentow studiowi II stopnia.

 

Przy rekrutacji na studia uwzglednia sie:

·         ukonczony kierunek studiow lub specjalnosc,

·         kolejnosc zlozenia dokumentow.

 

Limit miejsc:

·         30

 

Termin rozpoczecia studiow:

·         pazdziernik 2022 r.

 

Etapy rekrutacji:

 

1.      Przyjmowanie zgloszen do 15 wrzesnia 2022 r.

 

2.        Sporzadzenie listy osob zakwalifikowanych na studia i przekazanie informacji kandydatom – 30 września 2022 r.

 

3.      Dostarczenie do sekretariatu studiow dokumentu potwierdzajacego wplate czesnego oraz innych wymienionych w pismie o zakwalifikowaniu na studia
do 8 pazdziernika 2022 r.

 

4.      Ostateczne decyzje o przyjeciu lub nieprzyjeciu na studia - 8 pazdziernika 2022 r.

 

Wplate za studia nalezy dokonac na konto:


Tytulem: Imie i nazwisko, Studia Podyplomowe Eksploatacja i Utrzymanie Drog 2022

Platne calosc
8 870 zl lub w dwoch  ratach po  4 435 zl.

 

 

            Wymagane dokumenty:

·         rejestracja na stronie www pod adresem

https://irk.pw.edu.pl/pl/auth/register/
oraz przeslanie podpisanego wygenerowanego poprzez strone formularza/wniosku o przyjecie na studia

o   odpis dyplomu ukonczenia studiow wyzszych,

o   zyciorys

o   2 fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem (35mm x 45mm)

o   kserokopia dowodu osobistego lub paszportu.

 

            Skladanie dokumentow:

 

            Osobiscie w Sekretariacie Studiow Podyplomowych

o    o   w piatki zjazdowe w godz. 16-19

            pok. 423, IV pietro
            tel. 22 234 64 61

            tel. 602 735 749

            mgr. inz. Piotr Pokorski

            speiud@il.pw.edu.pl

 

            Politechnika Warszawska

            Wydzial Inzynierii Ladowej

            Instytut Drog i Mostow

            Al. Armii Ludowej 16

            00-637 Warszawa

 

            lub

            w innych terminach po wczesniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym

 

            lub

            przeslac listem poleconym na podany adres z dopiskiem

            Studia Podyplomowe Eksploatacja i Utrzymanie Drog